Lekmannakåren Kyrkans Vänner i Norrköping 70 år

Lekmannakåren Kyrkans Vänner i Norrköping firar 70-årsjubileum
Söndagen den 2 april kl 10.00 – ca 14.30

 • Kl. 10.00 Högmässa i Östra Eneby kyrka med Margareta Hagberg.
  Sångsolist Jan Henriksson, Södra Vi

Efter mässan fortsättning i församlingshemmet:

 • Lunch (60 kr): Anmälan senast 24 mars,
  telefon till församlingsexpeditionen 011-24 12 00.
 • Kl. 12.30 Biskop Martin Modéus talar kring ämnet
  ”Delaktighet och engagemang”.
 • Sång och musik: ”Kom-o-sjung”-kören från Svärtinge under ledning
  av Annika Widerstedt.

Övriga frågor till ordförande Pia Ragnar 070-716 58 07.