Arbetsutskott

Anders Nordberg Förbundsordförande
Anders Nordberg
Förbundsordförande
Anders Boström Förste vice förbundsordförande
Anders Boström
Förste vice förbundsordförande
Gerd Holmström Andre vice förbundsordförande
Gerd Holmström
Andre vice förbundsordförande
Juhani Ahonen Förbundskassör
Juhani Ahonen
Förbundskassör
Marie Nederman Förbundssekreterare
Marie Nederman
Förbundssekreterare
Lars Lindström Vice förbundssekreterare