Riksmöte Syd 4-6 augusti 2017 – Sommarmöte i Hjo

Sommarmöte 2017 på Hjo folkhögskola 4-6 augusti

Tema: Men jag skall leda dem där de går bedjande fram
Medverkande: Carl-Erik Sahlberg, Anders Reinholdsson m fl

Effektiv bön

”Bön ligger verkligen i djupet av det kristna livet. Effektiv bön är alltså ettt mycket angeläget ämne. Därför vill jag ödmjukt dela några erfarenheter av bön. Jag arbetade i 25 år i S:ta Clara i Stockholm bland utsatta män
niskor. Det var diakoni och andlig handling. Att uppmuntra människor till bön och hur man kan få uppleva bönesvar är också diakoni.”

Hur ska man be?

– Om Luthers syn på bönen Under sin tid som munk vande sig Luther vid en bönetradition som förenar kristna bekännare i alla tider och där Bibelns egna texter får ligga till grund för en bön som är allmängiltig och personlig på samma gång. De texter som Luther särskilt lyfte fram var sådana som redan i fornkyrkan hade använts i undervisning av olika slag.

Bönen som Jesus lärde oss

Om bönens innebörd och hur man kan tolka Herrens bön – Fader vår.

Frågor om programmet besvaras av Anders Åström, tfn 070-595 28 08
Mail: astrom.anders@gmail.com