Stadgar

Stadgar fastställda av Rikskonventet i Stockholm den 2 augusti 2008 med ändringar 2010, 2012, 2016 och 2018