Stiftskonvent i Strängnäs stift

En vacker vårdag samlades ett trettiotal lekmän i Lista bygdegård,
en dryg mil utanför Eskilstuna, till vårkonvent med årsmöte.
Eftersom det var ”den gode herdens dag” inledde ordföranden
Beryll Grandell med att läsa den 23:e Psaltarpsalmen
och bad om Guds välsignelse över dagen. Årsmötet leddes av
Göran Åkerman och det gångna årets verksamhetsberättelse och kassarapport kunde läggas till handlingarna. Valen utvisade ett nästan oförändrat råd, endast en ny medlem tillkom, Lars-Gunnar Karlsson. Även på andra poster blev det omval.

En fråga om vår organisation i tre nivåer hade väckts och diskussionen blev livlig. Övervägande delen tyckte att mellanledet behövdes för att kunna få samlas och samspråka och för information. Och Beryll lämnade information från förbundsnivån. Hon tackade också för det förnyade förtroendet och bad om Guds välsignelse över det fortsatta arbetet.

Efter en god lunch med lax och grönt samt en skön rast i det fria vidtog eftermiddagens program. Det var prosten emeritus Inge Svensson som på ett fängslande och varmt sätt berättade, som han kallade det, sin livshistoria. Han sa att vi borde berätta mer för varandra, dela med oss. Från tidig ålder uppe i Norrland, genom ungdom och mannaår med arbete på främst ASEA med kontroll av lok, gick berättelsen och landade slutligen i prästvigning och tjänst för Herren. Som en röd tråd genom berättelsen gick bönens mäktiga makt och hur kallelsen nådde honom. När han slutade ville man bara att han skulle berätta mer.

En viktig insats vid mötet var lottförsäljningen, eftersom vi beslutat att inkomsten från lotteriet plus lite till från kassan skulle gå till förbundets jubileumsfond.

Inge Svenssons avslutande andakt tog upp morgonens tema, den gode Herden och i brist på psalmböcker sjöng vi en psalm vi alla kan: Härlig är jorden…

Ett par veckor efter vårt konvent nådde oss budet att Göran Åkerman hastigt lämnat oss. Så nu ligger ett opåskrivet protokoll på mitt bord. Han satt ju ordförande vid vårt vårkonvent.

Göran var en varm, vänlig och omtänksam man, som gärna ställde upp i många olika sammanhang i lekmannaarbetet, både i sin kår och på stiftsnivå. Han var lika gärna i köket och ordnade kaffe, höll reda på ekonomin eller satt ordförande vid olika möten. Revisor och valberedare var två uppgifter han haft under många år. Och han var alltid beredd att ställa upp och skjutsa när någon behövde det. Just en sån lekman man gläds över att det finns. Jag saknar honom så mycket och tankarna går till hans hustru och barn. Vi lyser frid över hans minne.

Beryll Grandell
Ordförande i Lekmannaförbundet i Strängnäs stift