Kyrkans vänner i Norrköping – 70 år Biskop Martin

Söndag den 2 april firade Lekammakåren kyrkans vänner i Norrköping 70-årsjubileum. För några år sedan hade verksamheten i kåren dalat till en nivå som gjorde att en nedläggning var hotad. Dock blev det inte så utan med gemensamma krafter lever kåren vidare och har i dag ett stort och innehållsrikt program. Kåren leds i dag […]

Stiftskonvent i Linköpings stift

Lördagen den 8 april hölls i Vimmerby församling stiftskonvent för lekmannarörelsens alla lokalavdelningar i Linköpings stift. Dagen började med mässa i Vimmerby kyrka under ledning av prästen Martin Bergman och kyrkomusiker Bartosz Sozanski samt Jan Henriksson som sångsolist. Konventsförhandlingarna gick snabbt och styrelsen består av; Jan Henriksson Södra Vi, ordförande. Britt Andersson Storebro, sekreterare och […]

Stiftskonvent i Härnösands stift

Den 23 april höll Lekmannaförbundet i Härnösands stift sitt årsmöte i Stöde. Efter kaffe i församlingshemmet deltog de samlade ombuden i mässan i den vackert belägna kyrkan i Ljungans dalgång. Det speciella med gudstjänster i Stöde är att de är anpassade för barn. I inledningen deltog de i en sketch som leddes av kyrkoherden Andreas […]

Stiftskonvent i Lunds stift

Vårsolen strålade över de 95 deltagarna som samlades i Höörs församlingshem för att hålla årets stiftskonvent. Efter fika och registrering hölls morgonbön och vi sjöng ”Se jag vill bära ditt budskap Herre” till ett ganska ovanligt ackompanjemang av dragspel och djembe-trumma. Utflykten för icke ombud gick till Hallaröds medeltida kyrka. I samband med årsmötesförhandlingarna avtackades […]

Stiftskonvent i Stockholms stift

Lekmannaförbundet i Stockholms stift bjöd in till stiftskonvent den 23 april 2017. Från olika håll i stiftet kom intresserade till Gustavsberg/Ingarö församling, österut räknat från Stockholm, till detta konvent som började med gudstjänst i Gustavsbergs kyrka. Psalmsången ljöd extra kraftigt denna dag med alla vana gudstjänstbesökare. Komminister Magnus Magnusson framhöll i sin predikan vikten av […]

Stiftskonvent i Västerås stift

Vi var femton medlemmar från Köping som deltog i Lekmannaförbundets årsmöte.Det blev en riktigt trevlig och innehållsrik söndag. Först bjöds vi på kaffe och goda smörgåsar på Kyrkbacksgården. Sedan promenerade vi till Domkyrkans Högmässa som var mycket välbesökt. En mycket finstämd och skön Gudstjänst där Susanne Senter och Ingemar Moritz var präster.Efter Högmässan återvände vi […]

Stiftskonvent i Växjö stift

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Växjö stift samlade ett sextiotal medlemmar till Stiftskonvent i Reftele kyrka och sockenstuga lördagen den 22 april. Värd för konventet var Reftele församlingskår med Rune Johansson och Gunborg Ståhlberg samt därtill kyrkoherde Anders Hullfors med hustru Elisabeth Hullfors, leg sjuksköterska och kantor. Deltagarna samlades till kaffe med dopp i Reftele sockenstuga […]

Glimtar från Sommarmötet på Hjo folkhögskola 4-6 augusti 2017

Från Alingsås i väster till Hjo i öster gick färden med stor förväntan till en underbar plats vid Vätterns strand dit hade vi alla vår längtan. Vårt möte blev gott, vi bad var dag och hade trevliga kvällar i fiket. Vi tackar för oss och önskar Hjo allt gott Är detta en försmak av det […]

Lekman i Kyrkan nr:3 2017

Ur innehållet Lekmannaförbundets förbundsmärke – Förlaga på en runsten vid Strängnäs domkyrka Martin Luther i våra hjärtan. Omvärdering välbehövlig – Anders Boström Hissa Lekmannaförbundets flagga den 22 oktober Människa bland människor – Sören Dalevi Lovsång/Tacksägelse – Anders Nordberg Mångfald i lovsång Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år den 22 oktober 2018 – Del IV Höstens stiftssamlingar […]

Lekman i Kyrkan nr:2 2017

Ur innehållet Förbundsbutiken, föreståndare Berit Olsson och Gert Råvik Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran; förbundssekreterare Marie Nederman Jubileum 100 år, gåvor Det levande ordet, biskop em. Esbjörn Hagberg Förlorad och Återfunnen, förbundsordförande Anders Nordberg Laptops till synskadade i Bhutan, Lena Åkerlund, Stiftelsen Brödet Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år, del III Kyrkans vänner i […]