Bilder från Rikskonvent 2016

En av talarna var biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg, Carl-Erik Sahlberg tydliggjorde med hänvisning till Paulus ord i Efesierbrevet att vi kristna i tro och bön ska vara stadigt rotade i Kristus: "Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller oss," (Ef 3:14-21) och Carl-Erik berättade också om sitt och hustru Overas missions- och diakonala projekt i Tanzania . . . 

Jan Henriksson, ordförande i Lekmannaförbundet i Linköpings stift, bjöd på högkvalitativ solosång och Allan Emrén talade om Gudstro som "den enda vetenskapliga världsbilden - vetenskap och Gudstro".

Sundsgårdens folkhögskola strax söder om Helsingborg där vi samlades för Rikskonvent 2016
En skara lyssnande människor på rikskonvent 2016
En av talarna var Biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg

Carl-Erik Sahlberg pratade om sitt projekt i Tanzania

Utsikt från konferenslokalens fönster

Jan Henriksson ordf. i Linköpings stifts lekmannaförbund underhöll med skönsång
Allan Emre’n talade om Gudstro den enda vetenskapliga världsåskådningen

Biskop emerita Christina Odenberg håller gudstjänst i Domkyrkan i Helsingborg