Välkommen till Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

Riksmöte Syd i HJO 2023 Medlemmar, medverkande och deltagare från Lekmannaförbundet.

Ärkebiskop Martin Modèus
Fotograf Magnus Aronson
Uppsala stifts biskop – Karin Johannesson
Fotograf Magnus Aronson

Vårt förbunds historia har sina rötter i den utveckling inom och utanför kyrkan som kan knytas till tre särskilda utvecklingsområden nämligen utvecklingen i Stockholm, i Uppsala och inom Svenska kyrkan själv

Läs mer om oss och vår historia

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år - 2018

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund är en självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan som arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundet är verksamt på församlingsnivå, stiftsnivå och riksnivå.

Förbundets målsättning är

  • att samla kvinnor och män i alla åldrar till engagemang i och ansvarstagande för kyrkans alla uppgifter: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission
  • att fördjupa kunskapen om kristen tro och kyrkans liv samt främja kristen gemenskap
  • att skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • att vara ett forum för samtal om kyrkan och dess uppgifter och möjligheter
  • att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst föt lekmän i Svenska kyrkan

Vi är för närvarande sammanlagt ca 4 000 medlemmar i ca 120 lokalavdelningar (kårer)

Bli medlem

Läs mer om förbundet och vår historia

"Lekmannen"

Här återfinns alla nummer av ”Lekmannen” från 2007 fram till idag

Till arkivet

Förbundsrådet

I förbundsrådet arbetar vi med frågor rörande...

Medlemmar i förbundsrådet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet arbetar med frågor rörande...

Läs mer om arbetsutskottet

Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren
(Lukas 2:11)