Välkommen till Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

Från vänster: biskop Karin Johannesson, Härkeberga kyrka, ärkebiskop Antje Jackelén

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2016-12-31) 777 338 personer varav 64,3 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt så tillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Ragnar Persenius som var biskop i Uppsala stift.

Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11-13 juni 2020 ställs in!

Lekmannaförbundets arbetsutskott (AU) har i samråd med Lekmannaförbundets planeringsgrupp knuten till förbundets Riksårsmöte 2020  denna dag den 6 maj 2020  beslutat att ställa in förbundets Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11 - 13 juni 2020. Skäl för beslutet är pågående virusepidemi Covid 19smittsamhet, rekommendationer och presumtiva deltagares ålder(riskgrupp)

Inbetalda deltagaravgifter kommer att återbetalas och kontakt resp. samtal med gåvogivare till stöd för Riksårsmötets förväntade kostnader kommer att tas

Lekmannaförbundets AU har härutöver beslutat föreslå och förbereda nästkommande Riksårsmöte att äga rum på Åh stifts- och konferensgård fredagen - söndagen den 10-12 juni 2022.

Till detta återkommer Lekmannaförbundet på denna Hemsida och i sina kommande tidskrifter - Lekman i Kyrkan.

Anders Nordberg
Förbundsordförande

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år - 2018

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund är en självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan som arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundet är verksamt på församlingsnivå, stiftsnivå och riksnivå.

Förbundets målsättning är

  • att samla kvinnor och män i alla åldrar till engagemang i och ansvarstagande för kyrkans alla uppgifter: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission
  • att fördjupa kunskapen om kristen tro och kyrkans liv samt främja kristen gemenskap
  • att skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • att vara ett forum för samtal om kyrkan och dess uppgifter och möjligheter
  • att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst föt lekmän i Svenska kyrkan

Vi är för närvarande sammanlagt ca 4 000 medlemmar i ca 120 lokalavdelningar (kårer)

Bli medlem

Läs mer om förbundet och vår historia

"Lekmannen"

Här återfinns alla nummer av ”Lekmannen” från 2007 fram till idag

Till arkivet

Förbundsrådet

I förbundsrådet arbetar vi med frågor rörande...

Medlemmar i förbundsrådet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet arbetar med frågor rörande...

Läs mer om arbetsutskottet

Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren
(Lukas 2:11)