Lekman i Kyrkan nr:2 2023

Pingst
Kom Helige Ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i Din kyrka och fyll den med helig glädje, Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet.

Ur innehållet

Klicka på bilden för att ladda ned tidningen som pdf
 • Tankar inför Pingsthelgen om Andens kraft Marie Nederman, Förbundssekreterare
 • DEN HELIGE ANDE, Jesus utgjuter den helige Ande över sina lärjungar Lekman i Kyrkan, Redaktionen
 • Riksmöte Mitt Sigtunastiftelsen, 14-15 oktober 2023
 • Förbundsstyrelse och övriga funktionärer
 • Förbundsstyrelse och övriga funktionärer den 1 januari 2023
 • Vad lekmannarörelsen är och vill – Lekmännens andliga liv Tankar och fakta från direktor Algot Tergel och teol. dr. Per-Olof Sjögren
 • Kyrkans födelse del XII Anders Nordberg
 • Årsmöte i Torsåker 23 april 2023
 • Thomas Rosendal kåserier
 • Varma hälsningar från Tanzania, MOKICCO
 • Betraktelse Carl-Axel Axelsson, Anders Nordberg