Välkommen till Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

Från vänster: Gustav Adolfs Kyrka i Sundsvall, interiör från Själevads kyrka, Härnösands domkyrka

Härnösands stift
omfattar landskapen Jämtland, Härjedalen, Ångemanland och Medelpad. Stiftet har till uppgift att stödja stiftets 49 pastorat och 100 församlingar i deras huvuduppgift att sprida evangeliet om Herren Jesus Kristus och i övrigt genom att stödja församlingslivet inom stiftets geografiska område.
Stödet sker bland annat genom förbön, fortbildning, rådgivning och information samt genom förvaltning av prästlönetillgångar i stiftet, vilka består av skog, jord och fondkapital.

Biskop Eva Nordung-Byströms valspråk är "Nu är Guds tid."

Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år - 2018

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund är en självständig frivilligorganisation inom Svenska kyrkan som arbetar i trohet mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundet är verksamt på församlingsnivå, stiftsnivå och riksnivå.

Förbundets målsättning är

  • att samla kvinnor och män i alla åldrar till engagemang i och ansvarstagande för kyrkans alla uppgifter: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission
  • att fördjupa kunskapen om kristen tro och kyrkans liv samt främja kristen gemenskap
  • att skapa opinion för kristna värderingar i samhället
  • att vara ett forum för samtal om kyrkan och dess uppgifter och möjligheter
  • att verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst föt lekmän i Svenska kyrkan

Vi är för närvarande sammanlagt drygt 5 000 medlemmar i ca 140 lokalavdelningar (kårer)

Bli medlem

Läs mer om förbundet och vår historia

"Lekmannen"

Här återfinns alla nummer av ”Lekmannen” från 2007 fram till idag

Till arkivet

Förbundsrådet

I förbundsrådet arbetar vi med frågor rörande...

Medlemmar i förbundsrådet

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet arbetar med frågor rörande...

Läs mer om arbetsutskottet

Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren
(Lukas 2:11)