Förbundsstyrelse

Förbundsledning

NamnKontaktuppgifter
Anders Nordberg
Förbundsordförande
460908
Nygårdsvägen 32
554 74 JÖNKÖPING
036-71 13 63
0708-95 28 28
cagnordberg@hotmail.com
Jan Henriksson
1:e vice förbundsordförande
621123
Norra Storgatan 9
598 71 SÖDRA VI
070-545 81 38
Gerd Holmström
2:e vice förbundsordförande
440105
Nygatan 12 A
731 30 KÖPING
0221-320 77
0705-93 20 77
gmt@koping.net
Lennart Sjöstedt
Förbundskassör
590427
Parkgatan 5
598 71 Södra Vi
0492-207 80
Marie Nederman
Förbundssekreterare
571207
Kopparmöllegatan 8 B
254 36 HELSINGBORG
042-23 86 32
0702-69 73 97
marie.nederman@telia.com

Stiftsrepresentanter

StiftNamnKontaktuppgifter