Svenska kyrkans lekmannaförbund 100 år Rikskonvent 2018, 27-29 juli

Anmälan och avgifter för Rikskonventet Vad gäller anmälningar till Rikskonventet hänvisar vi till det underlag som återfinns i tidskrifterna Lekman i Kyrkan nr 1 och 2 – 2018. Underlaget kan klippas ut/tas ut på papper och fyllas i manuellt och sedan skickas till förbundskassör Juhani Ahonen! Avgifter Konventsavgiften är 800 per person inkl samtliga måltider […]

Kyrkans vänner i Norrköping – 70 år Biskop Martin

Söndag den 2 april firade Lekammakåren kyrkans vänner i Norrköping 70-årsjubileum. För några år sedan hade verksamheten i kåren dalat till en nivå som gjorde att en nedläggning var hotad. Dock blev det inte så utan med gemensamma krafter lever kåren vidare och har i dag ett stort och innehållsrikt program. Kåren leds i dag […]

Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018 För att finansiera Lekmannaförbundets 100-årsjubileum under sommaren 2018 med kostnader för lokaler, föredragshållare, övriga medverkande, transporter mm behöver förbundet omgående ekonomiskt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar om en penninggåva oaktat gåvans storlek – liten eller stor – till stor glädje för förbundets 100-års […]