Lekmannakåren Kyrkans Vänner i Norrköping 70 år

Lekmannakåren Kyrkans Vänner i Norrköping firar 70-årsjubileum Söndagen den 2 april kl 10.00 – ca 14.30 Kl. 10.00 Högmässa i Östra Eneby kyrka med Margareta Hagberg. Sångsolist Jan Henriksson, Södra Vi Efter mässan fortsättning i församlingshemmet: Lunch (60 kr): Anmälan senast 24 mars, telefon till församlingsexpeditionen 011-24 12 00. Kl. 12.30 Biskop Martin Modéus talar […]

Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018 För att finansiera Lekmannaförbundets 100-års jubileum som firas under sommaren 2018 behöver förbundet omgående ekonomsikt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar därför om en penninggåva som oaktat beloppsstorlek kan överföras till Lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 – 5. Anteckna ”jubileumsfond” i det utrymme som […]