Svenska kyrkans lekmannaförbund 100 år Rikskonvent 2018, 27-29 juli

Anmälan och avgifter för Rikskonventet Vad gäller anmälningar till Rikskonventet hänvisar vi till det underlag som återfinns i tidskrifterna Lekman i Kyrkan nr 1 och 2 – 2018. Underlaget kan klippas ut/tas ut på papper och fyllas i manuellt och sedan skickas till förbundskassör Juhani Ahonen! Avgifter Konventsavgiften är 800 per person inkl samtliga måltider […]