Lekman i Kyrkan nr:3 2017

Ur innehållet Lekmannaförbundets förbundsmärke – Förlaga på en runsten vid Strängnäs domkyrka Martin Luther i våra hjärtan. Omvärdering välbehövlig – Anders Boström Hissa Lekmannaförbundets flagga den 22 oktober Människa bland människor – Sören Dalevi Lovsång/Tacksägelse – Anders Nordberg Mångfald i lovsång Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år den 22 oktober 2018 – Del IV Höstens stiftssamlingar […]

Lekman i Kyrkan nr:2 2017

Ur innehållet Förbundsbutiken, föreståndare Berit Olsson och Gert Råvik Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran; förbundssekreterare Marie Nederman Jubileum 100 år, gåvor Det levande ordet, biskop em. Esbjörn Hagberg Förlorad och Återfunnen, förbundsordförande Anders Nordberg Laptops till synskadade i Bhutan, Lena Åkerlund, Stiftelsen Brödet Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år, del III Kyrkans vänner i […]

Sverigebönen Bed för Sverige under Nationaldagen den 6 juni !

Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna kyrkor och organisationer i Sverige. Svenska kyrkans lekmannaförbundingår i detta nätverk. Sverigebönens vision är bland annat att en allkristen bönesamling ska förverkligas under Sveriges nationaldag den 6 juni i samtliga Sveriges 290 kommuner. År 2016 samlades människor till nationaldagsbön på 215 orter i 163 kommuner. […]

Lekmannakåren Kyrkans Vänner i Norrköping 70 år

Lekmannakåren Kyrkans Vänner i Norrköping firar 70-årsjubileum Söndagen den 2 april kl 10.00 – ca 14.30 Kl. 10.00 Högmässa i Östra Eneby kyrka med Margareta Hagberg. Sångsolist Jan Henriksson, Södra Vi Efter mässan fortsättning i församlingshemmet: Lunch (60 kr): Anmälan senast 24 mars, telefon till församlingsexpeditionen 011-24 12 00. Kl. 12.30 Biskop Martin Modéus talar […]

Lekmannaförbundets stiftskonvent under våren 2017

Lekmannaförbundet i Strängnäs stift Lördagen den 29 april i Lista Bygdegård – Eskilstuna Lekmannaförbundet i Lunds stift Lördagen den 6 maj i Höörs församlingshem och kyrka Luther och musiken – musikens och psalmernas betydelse för Martin Luther och den evangelisk, lutherska kyrkotraditionen – organist Lars Vahlén ansvarig Lekmannaförbunder i Härnösands stift Söndagen den 23 april […]

Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018 För att finansiera Lekmannaförbundets 100-års jubileum som firas under sommaren 2018 behöver förbundet omgående ekonomsikt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar därför om en penninggåva som oaktat beloppsstorlek kan överföras till Lekmannaförbundets plusgiro 50 27 87 – 5. Anteckna ”jubileumsfond” i det utrymme som […]

Riksmöte Syd 4-6 augusti 2017 – Sommarmöte i Hjo

Sommarmöte 2017 på Hjo folkhögskola 4-6 augusti Tema: Men jag skall leda dem där de går bedjande fram Medverkande: Carl-Erik Sahlberg, Anders Reinholdsson m fl Effektiv bön ”Bön ligger verkligen i djupet av det kristna livet. Effektiv bön är alltså ettt mycket angeläget ämne. Därför vill jag ödmjukt dela några erfarenheter av bön. Jag arbetade […]