Bilder från Rikskonvent 2016

Sundsgårdens folkhögskola strax söder om Helsingborg där vi samlades för Rikskonvent 2016
En skara lyssnande människor på rikskonvent 2016
En av talarna var Biskop emeritus Johan Tyrberg

Karl-Erik Salberg pratade om sitt projekt i Tanzania

Utsikt från konferenslokalens fönster

Jan Henriksson ordf. i Linköpings stift stifts lekmannaförbund underhöll med skönsång
Allan Emre’n talade om Gudstro den enda vetenskapliga världsåskådningen

Biskop emeritus Christina Odenberg håller gudstjänst i Domkyrkan i Helsingborg