Sammanträden Svenska Kyrkans Lekmannaförbund – Riksnivå

  • Arbetsutskottet (AU), fredagen den 7 oktober 2016, kl. 10:00 – 16:30, Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan  8, STOCKHOLM
  • Förbundsrådet (FR), fredagen den 18 november 2016, kl: 10:00 – 16:30 Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, STOCKHOLM