Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11-13 juni 2020 ställs in!

Lekmannaförbundets arbetsutskott (AU) har i samråd med Lekmannaförbundets planeringsgrupp knuten till förbundets Riksårsmöte 2020  denna dag den 6 maj 2020  beslutat att ställa in förbundets Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11 – 13 juni 2020. Skäl för beslutet är pågående virusepidemi Covid 19smittsamhet, rekommendationer och presumtiva deltagares ålder(riskgrupp)

Inbetalda deltagaravgifter kommer att återbetalas och kontakt resp. samtal med gåvogivare till stöd för Riksårsmötets förväntade kostnader kommer att tas

Lekmannaförbundets AU har härutöver beslutat föreslå och förbereda nästkommande Riksårsmöte att äga rum på Åh stifts- och konferensgård fredagen – söndagen den 10-12 juni 2022.

Till detta återkommer Lekmannaförbundet på denna Hemsida och i sina kommande tidskrifter – Lekman i Kyrkan.

Anders Nordberg
Förbundsordförande