Lekman i Kyrkan nr:1 2020

Femte söndagen i fastan
Försonaren

Johannes 3:11-21

Ur innehållet

Klicka på bilden för att ladda ned tidningen som pdf
 • s.1 LEKMAN i KYRKAN 1-2020
  Femte söndagen i fastan – Försonaren (Johannes 3:11-21)
 • s.2 Försonaren (Sv Ps 45)
  Redaktionen
 • s.3 Ledare – Den bibliska väven!
  Bertil Hansson, stiftsförbundsordförande i Västerås stift
 • s.4 Tack – Uppmuntran till pekuniära gåvor inför Riksårsmöte 2020
  Anders Nordberg, Juhani Ahonen
 • s.5 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila
  Biskopshälsning från biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift
 • s.6 GUD BLEV MÄNNISKA – en läsning av Johannesevangeliet
  Nytt studiematerial – Bibeltext med kommentarer – Nyckel till kunskap om vad det kristna evangeliet är
  Hedersordförande Carl Axel Axelsson
  Omdöme: Biskop em. Lars-Göran Lönnermark
 • s.7 VÄGEN www.vägen.nu
  Nyintroducerat nätverk – Kostnadsfritt medlemskap
  Anders Åström, Skara stiftsförbund
 • s.8 Springa för livet (ACT)
  Röntgenläkaren, maratonlöparen och ACT-ambassadören Håkan Jonsson
 • s. 9-14 Svenska Kyrkans Lekmannaförbunds Riksårsmöte – 2020
  Verkställighet av Förbundsstyrelsens beslut den 22 november 2019 att Riksårsmötet 2020 ska äga rum den 11-13 juni 2020 inhiberas (skjuts på framtiden) med upplysningar under månadsskiftet april/maj 2020.
 • s. 15 Familjenytt – Till minne av Lajla Hultberg
  Hedersmedlem, Carl Eric Abrahamson
 • s. 16-17 Svenska Kyrkans Lekmannaförbund – Förbundsråd och övriga funktionärer den 22 november 2019
 • s. 18-21 Försonaren
  Femte söndagen i fastan
  Anders Nordberg
 • s. 22-23 Välsignelser i mitt liv
  – Ny bok av Teol dr, Docenten i kyrkohistoria, Carl-Erik Sahlberg
 • s. 24-26 Genomförda, pågående och kommande Stiftsförbundsårsmöten
 • s. 27-30 Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
  Kompositör, Pianist, Organist och Regissör under den tidiga romantiska eran 1815 – 1860
  Anders Nordberg
 • s. 31- 32 De fick heta kristna – Betraktelse
  Kyrkoherde em. Bo Bergstrand