Kyrkans vänner i Norrköping – 70 år Biskop Martin

Söndag den 2 april firade Lekammakåren kyrkans vänner i Norrköping 70-årsjubileum. För några år sedan hade verksamheten i kåren dalat till en nivå som gjorde att en nedläggning var hotad. Dock blev det inte så utan med gemensamma krafter lever kåren vidare och har i dag ett stort och innehållsrikt program. Kåren leds i dag av ordförande Pia Ragnar. Firandet började med högmässa i Östra Eneby kyrkan under ledning av prästen Margareta Hagberg och kyrkomusiker Eva Karlsson. Som sångsolist medverkade Jan Henriksson som är ordförande för Lekmannaförbundet i Linköpings stift.

Margareta Karlsson, Jan Henriksson och Eva Karlsson.
Biskop Martin Modéus

Efter mässan intogs lunch i församlingshemmet som följdes av ett föredrag av Linköpings stifts biskop Martin Modéus, som talade över ämnet ”Delaktighet och engagemang”. Som representant också för riksorganisationen Svenska Kyrkans Lekmannaförbund överlämnade Jan Henriksson ett inramat diplom med text från Första Petrusbrevet 4 kap. vers 10 – 11; ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus.”

Jan Henriksson
Ordförande i Lekmannaförbundet i Linköpings stift

Ordföranden för Kyrkans vänner i Norrköping, Pia Ragnar.