Lekman i Kyrkan nr:3 2022

Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Matteus 11:28-30 Ur innehållet Riksårsmöte Åhs stifts- och konferensgård den 5-6 aug 2022 Skatten och Pärlan, Bertil Hansson Ordf. Västerås stifts Lekmannaförbund Motioner, Lekmannaförbundets riksårsmöte Verksamhetsberättelser Johan Olof Wallin, 1779 – 1839, Anders Nordberg Månadsbrev MOKICCO september […]

Lekman i Kyrkan nr:2 2022

Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Lärjungaskapets krav Matteus 16:24-27 Ur innehållet Ärkebiskop electus Martin Modéus Kraft till tjänst är tjänstens lön Sjätte söndagen efter trefaldighet Lärjungaskapets krav Riskårsmöte 2022, Åh stifts- och konferensgård 5-6 augusti 2022 Stiftskonventet i Norra Sandsjö 23 april 2022 Årsmöte i Vendel-Tegelsmora församling 2022 Pastoratsutfärd till Ängelholm Utflykt med Bymarkskyrkans Lekmannakår […]

Lekman i Kyrkan nr:1 2022

Min dotter, din tro ha hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Markus 5:24-34 Ur innehållet Kampen mot ondskan Riksårsmöte 2022 Tredje söndagen i fastan, KAMPEN MOT ONDSKAN Till minne Carl-Axel Axelsson Carl-Erik Sahlberg Kyrkans födelse del IX ”Sveriges folk. Ett Guds folk!” Meddelande från medlemsregistret Årsmöte 2022 i Vendel Johan […]

Lekman i Kyrkan nr:4 2021

Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken drinkare och frossare, en vän till tullindrivare och syndare’. Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt. Matteus 11:12-19 Ur innehållet Tredje söndagen i Advent, Bana väg för Herren Anders Nordberg Riksårsmöte (Rikskonvent) 2022 Anders Norberg Bry Dig! Carl-Axel Axelsson 24 Andakter Carl-Axel […]

Lekman i Kyrkan nr:3 2021

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl… Matteusevangeliet 6:19-24 Ur innehållet Sveriges folk ett sekulariserat men kristet folk Bernt Lagelius Ordförande Uppsala stifts Lekmannaförbund Det allmänna prästadömet –Alla kristna har del i kyrkans uppdrag Anders Sjöberg Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Rik inför Gud Anders […]

Lekman i Kyrkan nr:2 2021

Första Söndagen efter trefaldighet Vårt Dop Joh 3:5, Psaltaren 66:5-12 Ur innehållet Sidan 3-5: ”Genom dopet gör Gud oss till sina barn” Förbundsordförande Anders Nordberg Sidan 6-7: Titta, där är han! – en resa till Brasilien. Lena Åkerlund, Stockholms stift, Ordförande Stiftelsen Brödet Sidan 8: 2021 – Ett bönens år Anders Åström Ordf. Skara stiftsförbund Sidan 10-12: […]

Lekman i Kyrkan nr:1 2021

Tredje söndagen i Påsktiden Den gode Herden Johannes evangelium 10:9 Psaltarpsalm nr 23 Ur innehållet Sidan 3: ”Gud, i dina händer vilar jag i tro…” Förbundssekreterare Marie Nederman Sidan 4: Förbundsbutiken Föreståndare Gert Råvik, Berit Olsson Sidan 5-7: Stockholms biskop – Andreas Holmberg Lena Åkerlund, Stockholms stiftsförbund, Ordförande i Stiftelsen Brödet Sidan 7: Under samma […]

Lekman i Kyrkan nr:3 2020

Ett är nödvändigt Lukas 10:38-42 Ur innehållet s.1 Ett är nödvändigt (Lukas 10:38-42) s.2 Upphovsrätt och Administration samt Portalpsalm (Gud ditt folk är vandringsfolket, Sv. Ps. 298 s.3 Ledare – I nöden prövas vännen – Jan Henriksson s.4 Kyrkokalendern 2000 – 2021 s.5-6 Verbum Biskopshälsning – Den lätta bördan – Karin Johannesson Uppsala stift s.7 […]