Lekman i Kyrkan nr:2 2021

Första Söndagen efter trefaldighet Vårt Dop Joh 3:5, Psaltaren 66:5-12 Ur innehållet Sidan 3-5: ”Genom dopet gör Gud oss till sina barn” Förbundsordförande Anders Nordberg Sidan 6-7: Titta, där är han! – en resa till Brasilien. Lena Åkerlund, Stockholms stift, Ordförande Stiftelsen Brödet Sidan 8: 2021 – Ett bönens år Anders Åström Ordf. Skara stiftsförbund Sidan 10-12: […]

Lekman i Kyrkan nr:1 2021

Tredje söndagen i Påsktiden Den gode Herden Johannes evangelium 10:9 Psaltarpsalm nr 23 Ur innehållet Sidan 3: ”Gud, i dina händer vilar jag i tro…” Förbundssekreterare Marie Nederman Sidan 4: Förbundsbutiken Föreståndare Gert Råvik, Berit Olsson Sidan 5-7: Stockholms biskop – Andreas Holmberg Lena Åkerlund, Stockholms stiftsförbund, Ordförande i Stiftelsen Brödet Sidan 7: Under samma […]

Lekman i Kyrkan nr:3 2020

Ett är nödvändigt Lukas 10:38-42 Ur innehållet s.1 Ett är nödvändigt (Lukas 10:38-42) s.2 Upphovsrätt och Administration samt Portalpsalm (Gud ditt folk är vandringsfolket, Sv. Ps. 298 s.3 Ledare – I nöden prövas vännen – Jan Henriksson s.4 Kyrkokalendern 2000 – 2021 s.5-6 Verbum Biskopshälsning – Den lätta bördan – Karin Johannesson Uppsala stift s.7 […]

Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11-13 juni 2020 ställs in!

Lekmannaförbundets arbetsutskott (AU) har i samråd med Lekmannaförbundets planeringsgrupp knuten till förbundets Riksårsmöte 2020  denna dag den 6 maj 2020  beslutat att ställa in förbundets Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11 – 13 juni 2020. Skäl för beslutet är pågående virusepidemi Covid 19, smittsamhet, rekommendationer och presumtiva deltagares ålder(riskgrupp) Inbetalda deltagaravgifter kommer att återbetalas och kontakt resp. samtal med gåvogivare […]

Lekman i Kyrkan nr:1 2020

Femte söndagen i fastan Försonaren Johannes 3:11-21 Ur innehållet s.1 LEKMAN i KYRKAN 1-2020 Femte söndagen i fastan – Försonaren (Johannes 3:11-21) s.2 Försonaren (Sv Ps 45) Redaktionen s.3 Ledare – Den bibliska väven! Bertil Hansson, stiftsförbundsordförande i Västerås stift s.4 Tack – Uppmuntran till pekuniära gåvor inför Riksårsmöte 2020 Anders Nordberg, Juhani Ahonen s.5 […]

Lekman i Kyrkan nr:4 2019

​Livets Källa Johannes 5:31-36 Ur innehållet ”Tillkännagivande” – Se Jungfrun skall bliva havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel – (Gud med oss) Jesaja 7:14 Guds längtan efter din famn är trons innehåll – Biskopshälsning från Eva Nordung-Byström, Härnösand Livets Källa, Andra söndagen efter Trettondedagen – Anders Nordberg Dagboken 2019 […]