Bilder från Rikskonvent 2016

Sundsgårdens folkhögskola strax söder om Helsingborg där vi samlades för Rikskonvent 2016 En skara lyssnande människor på rikskonvent 2016 En av talarna var Biskop emeritus Johan Tyrberg Karl-Erik Salberg pratade om sitt projekt i Tanzania Utsikt från konferenslokalens fönster Jan Henriksson ordf. i Linköpings stift stifts lekmannaförbund underhöll med skönsång Allan Emre’n talade om Gudstro […]

Lekman i Kyrkan nr:3 2016

Ur innehållet Hissa Lekmannaförbundets flagga den 22 oktober – Anders Nordberg Rikskonvent 2016 med särskilda minnesbilder publicerade på ledarsidan – Anders Boström Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd – Biskop Johan Dalman Hälsningar från Ärkebiskop Antje Jackelén Förbundsrådet och övriga funktionärer – 2016 – […]