Stiftskonvent i Stockholms stift

Lekmannaförbundet i Stockholms stift bjöd in till stiftskonvent den 23 april 2017. Från olika håll i stiftet kom intresserade till Gustavsberg/Ingarö församling, österut räknat från Stockholm, till detta konvent som började med gudstjänst i Gustavsbergs kyrka. Psalmsången ljöd extra kraftigt denna dag med alla vana gudstjänstbesökare. Komminister Magnus Magnusson framhöll i sin predikan vikten av […]