Svenska kyrkans lekmannaförbund 100 år Rikskonvent 2018, 27-29 juli

Rikskonvent 2018, Jubileum 100 år

Program

Uppsala domkyrka

Fredagen den 27 juli 2018Helga Trefaldighetskyrkan

 • 08:30 – 14:00 Konventsbyrån öppen för information och incheckning
 • 10:00 – 11:30 Förbundsrådet sammanträder
 • 11:45 – 12:00 Presskonferens
 • 12:00 – 13:30 Lunch
 • 14:00 – 16:30 öppningsceremoni i Lötenkyrkan
 • 14:00 – 14:55 Psalmsång – Solistframträdande – Välkomsthälsning
  • Öppningsanförande: Förbundsordförande Anders Nordberg
  • Lekmannaförbundet i Uppsala stift: Bengt Lagelius, Klas Tufvesson
  • Uppsala kommun: Magnus Åkerman
  • Solistframträdande
  • Kaffe
  • Psalmsång
 • 15:45 – 16:30 Inledningsanförande: Överhovpredikant o Biskop em. Lars-Göran Lönnermark
  • ”Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig” (Luk 6:36) eller ev. annat tema
  • Solistframträdande
  • Information – Frågor och Svar: Juhani Ahonen, Gert Råvik och Berit Olsson
 • 18:00 Middag – Scandic Hotell Nord
 • 19:30 Buss till Lötenkyrkan
 • 20:00 – 21:00 Från Söderblomsspelen i Trönöjubileumsframträdande
 • 21:10 – 21:30 Aftonbön Förste vice förbundsordförande, Kyrkoherde em. Anders Boström
  • Solistframträdande
 • 21:40 Buss till Scandic Hotell Nord
 • 21:45 Kvällskaffe och Gemenskap

Lördagen den 28 juli 2018

 • 07:30 – 08:30 Frukost
 • 08:30 Konventsbyrån öppnar
 • 09:00 – 09:20 Morgonbön (Lekmannaledd) med Solistframträdande
 • 09:30 – 11:45 Konventsförhandlingar
 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:15 – 17:00 Utflykter – Alternativ med nedslag i lekmannaförbundets historieskrivning
  1. Sigtuna
   Sigtunastiftelsen, Sigtunaskolan Humanistiska läroverket – riksinternat, Lekmannaskolan – Ansgarsliden – Manfred Björkquists grav – blomsternedläggning – Algot Tergels grav – Förtäring ombesörjs av förbundet.
  2. Uppsala
   Uppsala Domkyrka (rikshelgedom) med åtskilliga gravar, sarkofager m.m., Gustav Vasa och hans tre gemåler (Katarina av Sachsen – Lauenburg, Margareta Eriksdotter – Lejonhuvud och Katarina Stenbock), Johan III, Katarina Jagellonica, Emanuel Swedenborg, Carl von Linné, Nathan Söderblom med hustru Anna Söderblom – blomsternedläggning – Erik den heliges relikskrin, Elisabet Vasa, Magnus Stenbock, Olof Rudbeck m.fl. – alternativt eller med
   Uppsala Gamla kyrkogård med åtskilliga gravar kring det Grekisk-Ortodoxa gravkapellet t.ex. släkten Hammarskjöld – Bo, Dag, Hjalmar, Peder och Åke, Gustaf Fröding, Yngve Brilioth, J.A. Eklund, Ingemar Odlander, Karl Olivercrona, Jan Fridegård, Östen Undén, Peter Fjellstedt, Jan Gabrielsson, Lasse Eriksson, Moltas Eriksson, Bruno Liljefors, Erling Eidem, Charlotta Lovisa von Kraemer, Margit Sahlin, Gösta Knutsson, H.S. Nyberg, Fadime Sahindal, Tor Andrae, P.D. Amadeus Atterbom, Erik Gustaf Geijer, Malla Silverstolpe, Morris Bergling, Bengt Hallberg, Thorsten Bolin, Ruben Josefson, Cacka Israelsson, Olof Thörnell, Ingemar Hedenius, Axel Hägerström, Ragnar Edenman, Sven Lilja, Sten von Friesen, Hans Rosling, Wilhelm Lundstedt, Helge Bernhardsson (vice ordf. 1996 – 2005 i Lekmannaförbundet), Bengt Sundkler, Hugo Stenbeck och Torgny Segerstedt – alternativt eller med
   Ärkebiskopens hemvist och Helga Trefaldighetskyrkan
   Åter till Scandic Hotell Nord efter utflykterna.
 • 18:00 – 21:00 Fest- och jubileumsmiddag – Överraskningarnas afton med musikunderhållning, nyckelharpa, allsång, hyllningstal och avtackningar m.m.
 • 21:15 – 21:45 Aftonbön – Familjen Kristina och Anders Åström

Söndagen den 29 juli 2018

 • 07:30 – 08:30 Frukost
  • Utcheckning
 • 09:00 – 09:55 Morgonbön med minnesbilder från Lekmannaförbundets verksamhetsår
  • Hedersordförande Carl-Axel Axelsson
  • Solistframträdande
 • 10:15 Buss till Uppsala Domkyrka
 • 11:00 – 12:30 Uppsala Domkyrka
  • Förböns- och Sändningsmässa under ledning av Biskop Ragnar Persenius
  • Sångsolister och Lekfolk medverkar
  • Buss till Scandic Hotell Nord
 • 13:00 – 14:30 Lunch
 • 14:30 Avsked och Hemresor i tacksamhet till Kristus!