Lekman i Kyrkan nr:4 2022

Ty ett barn har fötts, en Son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta: är hans namn; Allvis härskare. Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste.

Jesaja 9:6-7

Ur innehållet

Klicka på bilden för att ladda ned tidningen som pdf
  • Vilka ska vi vara? Jan Henriksson 2:e vice förbundsordförande
  • Vad vill smeden Asmund förmedla med sina slingor och figurer på kyrkdörren i Väversunda? Lena Åkerlund
  • Rapporter från Stiftsförbunden
  • Verksamhetsberättelse 2021
  • Årsredovisning 2021
  • Utflykt med Jönköpings församling och Bymarkskyrkans lekmannakår. Anders Nordberg
  • Höstkonvent 2022 – Lekmannaförbundet i Växjö stift Ingrid Nordlund
  • Den yttersta tiden Predikan av Arne Wikström. Matt. 24:3-14