Sammanträden Svenska Kyrkans Lekmannaförbund – Riksnivå (våren 2017)

  • Arbetsutskottet (AU), fredagen den 10 januari 2017, kl. 10:00 – 16:30, Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan  8, STOCKHOLM
  • Förbundsrådet (FR), fredagen den 19 maj 2017, kl: 10:00 – 16:30 , Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, STOCKHOLM