Sammanträden Svenska Kyrkans Lekmannaförbund – Riksnivå

Arbetsutskottet (AU), måndagen den 4 april 2016 kl 10:00 – 16:30 i Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, 115 23 Stockholm

Förbundsrådet (FR), fredagen den 27 maj 2016 kl 10:00 – 16:30 i Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, 115 23 Stockholm