Stiftskonvent i Härnösands stift

Den 23 april höll Lekmannaförbundet i Härnösands stift sitt årsmöte i Stöde. Efter kaffe i församlingshemmet deltog de samlade ombuden i mässan i den vackert belägna kyrkan i Ljungans dalgång. Det speciella med gudstjänster i Stöde är att de är anpassade för barn.

I inledningen deltog de i en sketch som leddes av kyrkoherden Andreas Sundström. Den åskådliggjorde det fiskafänge som finns i slutet på Johannesevangeliet med några vedträn, brödkakor och ett lakan som fick föreställa en fiskebåt som rekvisita. Några av flickorna som deltog medverkade också i två dansnummer av en nystartad dansgrupp ”Carmina”. Däremellan var barnen sysselsatta med att färglägga en bild föreställande fiskafänget de just medverkat i.

Ombuden återsamlades efter mässan i församlingshemmet för att äta lunch.

Årsmötesförhandlingarna började med att kyrkoherden (Sveriges yngsta, 33 år) presenterade verksamheten i Stöde församling. Från stiftet har aviserats att församlingar måste slås samman för att bilda större enheter. Stöde är ett exempel på att även en liten församling kan fungera. Två pråster, 20-50 i kyrkan vanliga söndagar, 90 % av barnen i Stöde döps, bra samarbete med den tioåriga grundskolan på andra sidan älven, kyrkokör, barnkör, dansgrupp, pilgrimsbarn, bibel- och bönegrupp, öppen förskola och fritids, program som delas ut till alla adresser. Däremot saknade man diakon och kamrersfunktionen är inhyrd liksom städningen.

Förhandlingarna leddes av Maria Antonic. Styrelsen med ordförande Lars Lindström omvaldes förutom att Hugo Bolin från Sundsvall ersattes av Per Sundin från Själevad. Lars blev ombud till rikskonventet i Uppsala 2018, höstkonventet bestämdes till Arnäs 10 september och vårkonvent med årsmöte i Njurunda eller Frösön i april 2018. Årsmötet avslutades med att ordföranden Lars Lindström avtackade Hugo Bolin som suttit i styrelsen i många år.

Lars Lindström,
Ordförande i Lekmannaförbundet i Härnösands stift