Kallelse till sammanträde med Arbetsutskottet, fredagen den 9 oktober kl. 10:00 – 16:30

Kallelse till sammanträde med Arbetsutskottet, fredagen den 9 oktober kl. 10:00 – 16:30 i Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, Stockholm Dagordning Inledning Närvaro Dagordning Föregående protokoll Protokoll från föregående förbundsrådsmöte, FR-möte 1/15  (22 maj 2015) Ekonomisk rapport Balans- och Resultaträkning första halvåret – Medlemsantal / Antal lokalavdelningar / Medlemsavgift lokalavdelningsansluten, Medlemsavgift direktansluten Alla tiders bok Lägesrapport […]