Växjö stifts lekmannaförbund har höstkonvent lördagen den 3 oktober 2015

Växjö stifts lekmannaförbund har höstkonvent lördagen den 3 oktober 2015 i Gränna – med Gränna lekmannakår som värdkår.

Välkomna att dela en dags gemenskap och fördjupning med anspelning på kyrkoliv (lekmannaengagemang) i Södra Afrika och på immigrationshistorik kring svensk-amerikaners val av kyrka.

”Öster, väster, norr och söder, korsets armar överskugga – alla äro våra bröder. . . .”

  • 09:00 – 09:45 Välkomstkaffe i församlingshemmet
  • 10:00 Mässa i kyrkan (kyrkoherde em. Torgny Lundqvist)
  • 11:00 Möte med kyrkoliv i södra Afrika – Lekmannaengagemang (Sandra Antonsson)
  • 13:00 Lunch (Grennaskolans matsal)
  • 14:30 Svenskamerikanerna som valde ”fel” kyrka (komminister Ulf Winddotter)
  • 15:15 Andakt – Kaffe – Avslutning

Inbjudan har sänts ut till stiftets lokalavdelningar/kårer och anmälningar ska ha skett till avdelnings- kårråden.

För frågor och eventuell tillslutning kontakta

Solveig Schweiz (0390-41580) eller Ann-Marie Sjö (0390-41144)

Konventsrådet och Gränna lekmannakår