Vår historia

Så började det

Svenska kyrkans lekmannaförbund bildades den 22 oktober 1918 i ärke-biskopsgården i Uppsala med ärkebiskop Nathan Söderblom som sammankallande och som genom beslut blev förbundets förste ordförande.  Förbundets grundidé var ett resultat av två andeströmmar, två väckelsens strömmar: en lågkyrklig oppositionell och själavårdande ström från lekmannaleden i Stockholm och en missionerande och själavårdande inomkyrklig ström med teologer och lärare hemmahörande i Uppsala.

Vår symbol

När jag blev medlem på 1990-talets början hade flaggan ett lila (undantagsvis blått) kors på vit botten. Från tiden dessförinnan kunde man se ett mörkrött kors på vit botten. Samtidigt var vårt kors i alla andra sammanhang, t.ex. frimärke, nål och brosch på rockslag/klänning, manschettknappar, vaser etc. guldfärgat (gult) Undantagsvis fanns och finns kuvert och brev med förtryckt blått kort på vit botten. Under flera år kring mitten och slutet av 2000-talet (2006 – 2010)  hördes  röster som tyckte att vårt kors överallt skulle vara guldfärgat (gult). Inför en nybeställning av flaggor, tröjor, T-shirts etc  beställdes flaggor med gula kors och blå botten. Gula kors mot vit botten sades kunna flyta ihop (för liten färgskillnad).  Frågan kan mycket väl tas upp på nytt. Numera kan jag tycka att gult kors på blå botten alltför mycket liknar svenska flaggan – som givetvis kan vara vackert men där flaggan också kan upplevas som avidentifierad – alltför osjälvständig. Personligen är jag i de flesta fall positivt inställd till ett blått kors på vit botten, där K:et i mitten också är vitt (samma färg som flaggans bakgrund). Men också i likhet med förbundets standar, ett guldfärgat kors (lite mörkare gul färg) på vit botten.

De alternativ som existerar och har existerat är alltså.

  • Rött kors på vit botten
  • Blått kors på vit botten
  • Lila kors på vit botten  (det vanligaste före den sista ändringen)
  • Gult kors på blå botten och i åtanke och vilket inte funnits i verkligheten
  • Guldfärgat kors på vit botten (jfr våra standar).

Själva korset är hämtat från en runsten  på domkyrkogården vid Strängnäs domkyrka och kallas för S:t Georgkors . Detta emblem beslutades bli lekmannaförbundets emblem vid ett generalkonvent (rikskonvent) just i Stängnäs i mitten på 1930-talet.

I tidigare böcker ser man bara det gula korset med ett öppet vitt K i korset? Det står dig fritt att använda det du tycker är mest smakfullt med visst företräde för det gula korset på blå botten som är det som använts i de allra flesta fall sedan 2010 vid rikskonventet i Växjö stift  – Jönköping.