Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11-13 juni 2020 ställs in!

Lekmannaförbundets arbetsutskott (AU) har i samråd med Lekmannaförbundets planeringsgrupp knuten till förbundets Riksårsmöte 2020  denna dag den 6 maj 2020  beslutat att ställa in förbundets Riksårsmöte 2020 på Åh stifts- och konferensgård den 11 – 13 juni 2020. Skäl för beslutet är pågående virusepidemi Covid 19, smittsamhet, rekommendationer och presumtiva deltagares ålder(riskgrupp) Inbetalda deltagaravgifter kommer att återbetalas och kontakt resp. samtal med gåvogivare […]

Lekman i Kyrkan nr:1 2020

Femte söndagen i fastan Försonaren Johannes 3:11-21 Ur innehållet s.1 LEKMAN i KYRKAN 1-2020 Femte söndagen i fastan – Försonaren (Johannes 3:11-21) s.2 Försonaren (Sv Ps 45) Redaktionen s.3 Ledare – Den bibliska väven! Bertil Hansson, stiftsförbundsordförande i Västerås stift s.4 Tack – Uppmuntran till pekuniära gåvor inför Riksårsmöte 2020 Anders Nordberg, Juhani Ahonen s.5 […]

Lekman i Kyrkan nr:4 2019

​Livets Källa Johannes 5:31-36 Ur innehållet ”Tillkännagivande” – Se Jungfrun skall bliva havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel – (Gud med oss) Jesaja 7:14 Guds längtan efter din famn är trons innehåll – Biskopshälsning från Eva Nordung-Byström, Härnösand Livets Källa, Andra söndagen efter Trettondedagen – Anders Nordberg Dagboken 2019 […]

Lekman i Kyrkan nr:3 2019

​Enheten i Kristus Lukas 22:24-27 Ur innehållet Enheten i Kristus Herre, samla nu oss alla, L. Sandell-W.B. Bradbury Vår vägvisare i vardagen!, Förste vice förbundsordförande Jan Henriksson Riksårsmöte (Rikskonvent) 2020 – Bidragsinsamling Bibeln har en tydlig historisk grund, m>Teol. lic. i NT:s exegetik, Anders Sjöberg MÄNNISKA – bok av Carl Axel Axelsson Ikonmålning – Robin […]

Lekman i Kyrkan nr:2 2019

​Kallelsen till Guds rike. Johannes 1:39-46 Ur innehållet Kallelsen till Guds rike Lärjungaskapets krav Annandag Pingst, Andre vice förbundsordförande Gerd Holmström Förbundsbutiken Var spirar det hos er?, Biskop Åsa Nyström, Luleå stift Livets ande, kom från ovan, Kyrkoherde em. Magnus Lönnberg Dagboken med kyrkoalmanacka 2019-2020 (Argument) Riksmöte Syd – Sommarmöte i Hjo Den kyrka växer […]