Sverigebönen Bed för Sverige under Nationaldagen den 6 juni !

Sverigebönen utgörs av ett ekumeniskt nätverk av representanter för kristna kyrkor och organisationer i Sverige. Svenska kyrkans lekmannaförbundingår i detta nätverk. Sverigebönens vision är bland annat att en allkristen bönesamling ska förverkligas under Sveriges nationaldag den 6 juni i samtliga Sveriges 290 kommuner. År 2016 samlades människor till nationaldagsbön på 215 orter i 163 kommuner. […]

Lekmannaförbundets stiftskonvent under våren 2017

Lekmannaförbundet i Strängnäs stift Lördagen den 29 april i Lista Bygdegård – Eskilstuna Lekmannaförbundet i Lunds stift Lördagen den 6 maj i Höörs församlingshem och kyrka Luther och musiken – musikens och psalmernas betydelse för Martin Luther och den evangelisk, lutherska kyrkotraditionen – organist Lars Vahlén ansvarig Lekmannaförbunder i Härnösands stift Söndagen den 23 april […]

Riksmöte Norr 12-14 maj 2017

Svenska kyrkans Lekmannaförbund i Härnösands stift inbjuder till Riksmöte Norr 12-14 maj 2017 Fredag 12 maj 12.00 Incheckning 15.00 Fika 17.30 Middag 19.00 Underhållning dragspel och kåseri om Allan Edvall David Wahlén 20.30 Fika 21.30 Andakt Anders Boström Lördag 13 maj 07.30 Frukost 09.30 Morgonbön Anders Boström 10.00 Vem var Luther 11.00 Kyrkan idag och […]

Jubileum 100 år

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund fyller 100 år måndagen den 22 oktober 2018 För att finansiera Lekmannaförbundets 100-årsjubileum under sommaren 2018 med kostnader för lokaler, föredragshållare, övriga medverkande, transporter mm behöver förbundet omgående ekonomiskt stöd / ekonomisk hjälp. Lekmannaförbundet vädjar om en penninggåva oaktat gåvans storlek – liten eller stor – till stor glädje för förbundets 100-års […]