Lekman i Kyrkan nr:2 2017

Klicka på bilden för att ladda ned tidningen som pdf

Ur innehållet

 • Förbundsbutiken, föreståndare Berit Olsson och Gert Råvik
 • Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran; förbundssekreterare Marie Nederman
 • Jubileum 100 år, gåvor
 • Det levande ordet, biskop em. Esbjörn Hagberg
 • Förlorad och Återfunnen, förbundsordförande Anders Nordberg
 • Laptops till synskadade i Bhutan, Lena Åkerlund, Stiftelsen Brödet
 • Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år, del III
 • Kyrkans vänner i Norrköping 70 år, stiftskonventsrådsordförande Jan Henriksson
 • Barmhärtighet i Bibeln, komminister Jan Cada
 • Riksmöte Syd – Sommarmöte i Hjo 4-6 augusti, mötesansvarig Anders Åström
 • Riksmöte Mitt – Vårdnäs 21-22 oktober, stiftskonventsrådsordförande Jan Henriksson
 • Glimtar från nio stiftskonvent våren 2017
 • Hedersmedlemmar i Värnamo församlingskår, Ordförande Gunnar Faust
 • Det goda är det märkligaste och mest osannolika av allt – Betraktelse av författaren, psalmdiktaren, översättaren och poeten Ylva Eggehorn