Lekmannaförbundets stiftskonvent våren 2016

Lekmannaförbundet i Stockholms stift Söndagen den 3 april i Gustaf Adolfs kyrka i Oscars församling, Stockholm Lekmannaförbundet i Göteborgs stift Lördagen den 16 april i Kyrkligt Centrum, Viskafors Lekmannaförbundet i Luleå stift Lördagen den 7 maj, i S:t Olofsgården, Skellefteå Lekmannaförbundet i Växjö stift Lördagen den 23 april, Svenska kyrkan, Forsheda Lekmannaförbundet i Västerås stift […]

Kallelse till sammanträde med Förbundsrådet, fredagen den 20 november 2015, kl. 10:00 – 16:30

Kallelse till sammanträde med Förbundsrådet, fredagen den 20 november kl. 10:00 – 16:30 i Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, Stockholm. (Tbana mot Karlaplan, gå söderut mot Oscarskyrkan / alt buss 69 hpl Djurgårdsbron7 gå norrut mot Oscarskyrkan) Ladda ner kallelse och dagordning här

Kallelse till sammanträde med Arbetsutskottet, fredagen den 9 oktober kl. 10:00 – 16:30

Kallelse till sammanträde med Arbetsutskottet, fredagen den 9 oktober kl. 10:00 – 16:30 i Oscars församlingslokaler, Fredrikshovsgatan 8, Stockholm Dagordning Inledning Närvaro Dagordning Föregående protokoll Protokoll från föregående förbundsrådsmöte, FR-möte 1/15  (22 maj 2015) Ekonomisk rapport Balans- och Resultaträkning första halvåret – Medlemsantal / Antal lokalavdelningar / Medlemsavgift lokalavdelningsansluten, Medlemsavgift direktansluten Alla tiders bok Lägesrapport […]

Växjö stifts lekmannaförbund har höstkonvent lördagen den 3 oktober 2015

Växjö stifts lekmannaförbund har höstkonvent lördagen den 3 oktober 2015 i Gränna – med Gränna lekmannakår som värdkår. Välkomna att dela en dags gemenskap och fördjupning med anspelning på kyrkoliv (lekmannaengagemang) i Södra Afrika och på immigrationshistorik kring svensk-amerikaners val av kyrka. ”Öster, väster, norr och söder, korsets armar överskugga – alla äro våra bröder. . . […]