Växjö stifts lekmannaförbund har höstkonvent lördagen den 3 oktober 2015

Växjö stifts lekmannaförbund har höstkonvent lördagen den 3 oktober 2015 i Gränna – med Gränna lekmannakår som värdkår. Välkomna att dela en dags gemenskap och fördjupning med anspelning på kyrkoliv (lekmannaengagemang) i Södra Afrika och på immigrationshistorik kring svensk-amerikaners val av kyrka. ”Öster, väster, norr och söder, korsets armar överskugga – alla äro våra bröder. . . […]