Västerås stifts lekmannaförbund har höstkonvent den 4:e oktober 2015

Vi möts i Åls gamla prästgård c:a kl 10.00
Kl. 11.00 högmässa i Åls kyrka.
Därefter får vi lunch och föredrag i prästgården.

Anmälan till Gerd Holmström senast den 28 september till tel. 070-5932077
Varmt välkomna

Gerd Holmström
Ordförande