Stiftskonvent i Västerås stift

Vi var femton medlemmar från Köping som deltog i Lekmannaförbundets årsmöte.Det blev en riktigt trevlig och innehållsrik söndag. Först bjöds vi på kaffe och goda smörgåsar på Kyrkbacksgården. Sedan promenerade vi till Domkyrkans Högmässa som var mycket välbesökt. En mycket finstämd och skön Gudstjänst där Susanne Senter och Ingemar Moritz var präster.Efter Högmässan återvände vi till Kyrkbacksgården där det serverades en mycket god lunch. Sedan ägde årsmötet rum som smidigt leddes av ordförande Bertil Hansson. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick vi en fin lång och värdefull stund med Stiftsprosten Peter Åström, som efterträtt Ola Söderberg. Peter Åström kommer från Växjö som tillhör det s.k Bibelbältet. Han talade inspirerande om värdet att vara bibelförtrogen, samt vikten av tillit och demokrati.Han liknade kyrkan vid ”Folkkyrkoträdet” med en jättelik krona som behöver djupa rötter—–då står det rycken om det blåser till ordentligt! Han hade mycket att delge oss och tiden gick fort! Vår Ordförande Gerd Holmström avtackade med vänliga ord och överräckte en fin blomma. Med tacksamhet tog vi farväl av varandra och återvände till Köping efter en värdefull dag

Barbro Slaug, Köping

Domkyrkans Högmässa med Susanne Senter och
Ingemar Moritz