Stiftskonvent i Växjö stift

Reftele kyrka

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Växjö stift samlade ett sextiotal medlemmar till Stiftskonvent i Reftele kyrka och sockenstuga lördagen den 22 april. Värd för konventet var Reftele församlingskår med Rune Johansson och Gunborg Ståhlberg samt därtill kyrkoherde Anders Hullfors med hustru Elisabeth Hullfors, leg sjuksköterska och kantor. Deltagarna samlades till kaffe med dopp i Reftele sockenstuga där de hälsades välkomna av Vivi Albertsson.

Kyrkoherde Anders Hullfors
hälsar välkommen till Reftele
och till förmiddagsmässan

Efter välkomstsamlingen i Reftele sockenstuga inleddes konventet med mässa i Reftele kyrka under ledning av Anders Hullfors och diakon Marie-Louise Lundström. Anders erinrade om mötet med den uppståndne och om påskens vittnen, där vi som lekmän och lärjungar fick ta emot orden: Frid åt er alla, Som Fadern har sänt mig sänder jag er, och Saliga de som inte har sett men ändå tror. Textläsare var kyrkvärden Annika Källner.

Kyrkvärden Annika
Källner textläsning

Efter mässan besvarades frågor om den ljusa och vackra kyrkan och om kyrkans lokaler i Reftele centrum.

Årsmötesförhandlingar med parentation hölls i sockenstugan. Under parentationen nämndes inte några namn utan varje representant från stiftets olika lokalavdelningar hade den egna avdelningens avlidna i åtanke i tacksamhet och under förbön.

Ulla Johansson

Flera visade dock särskild tacksamhet till och förbön för närvarande Ulla Johansson och hennes familj i Älmhult, maka till under året avlidne Ingvar Johansson. Ingvar var under många år ordförande i Lekmannaförbundet i Växjö stift och har under många decennier varit Svenska kyrkans lekmannaförbunds ordinarie representant i organisationen Hela Människan – där Lekmannaförbundet är en av flera huvudmän.

Efter lunch i sockenstugan återsamlades deltagarna i kyrkan där kyrkoherde Anders höll föredrag på temat ”Sex ska bli Ett men Ett skall vara Sex”.

Andliga sånger i mångfald av kyrkoherde
Anders Hullfors och hustru Elisabeth, kantor.

Föredraget varvades med kända och mycket uppskattade andliga sånger framfördes av Anders och Elisabeth.

Bakom rubriken ”Sex ska bli Ett men Ett skall vara Sex” låg den stora organisationsförändring för församlingarna i Gislaveds kommun som nu påbörjats. De sex församlingar som ingått och ingår i Gislaveds kommun är Anderstorp, Västbo Sankt Sigfrid, Villstad, Burseryd och Norra Hestra vilka tillsammans med Gislaved, Våthult och Bosebo ska utgöra ett pastorat. Norra Hestra, som tillhör Skara stift, får vänta till kyrkovalet 2018 innan man kan byta stift och till fullo ingå i det nya pastoratet.

Syftet med omorganisationen är att det härigenom ska bli en mer effektiv och smidig organisation som frigör medel till det egentliga församlingsarbetet. Anders beskrev flera av de områden i det dagliga arbetet som härigenom effektiviseras och rationaliseras, administrativa system, it-system, förflyttning och koncentration av verksamhet till Kyrkans hus i Gislaved, mindre ensamarbete, mindre sårbarhet vid arbetsstörningar m.m. Förändringsbeslutet manifesterades den 6 januari med en gemensam gudstjänst i Södra Hestra kyrka. Anders tror att omorganisationen medför att den fortsatta verksamheten kommer att i allt väsentligt bli bättre.

Efter föredraget samlades deltagarna åter i sockenstugan där konventet avslutades med en uppmuntran till att stödja Lekmannaförbundets jubileumsfond och med en andakt ledd av Anders Hullfors.

I frid!
Anders Nordberg
förbundsordförande